Ako nabrať svaly bezpečne?

Mladí ľudia sa Äasto dostávajú do konfliktu s rodiÄmi, ktorí boli zvyknutí na „prirodzené“ naberanie svalovej hmoty a sily. RodiÄia sú Äasto za slepaÄie vajíÄka,…