Technická analýza – typy grafů

Existují čtyři základní typy grafů využívané obchodníky a investory v závislosti na typu informací, které hledají. Mezi ně patří spojnicový, sloupcový, svíčkový a „point and figure“ graf.
křivka grafu
Spojnicové grafy
Tyto grafy patří mezi ty nejzákladnější, protože zastupují pouze uzavírací cenu za časový úsek. Linie je tvořená spojnicí uzavíracích cen pro každou jednotku času. Tento typ grafu neumožňuje dostatečný pohled „dovnitř“, do drobnějších cenových pohybů. Mnoho investorů považuje uzavírací cenu za důležitější, než zahajovací, vysokou či nízkou cenu za časovou periodu. Tyto grafy zato umožňují snáze rozpoznat trendy, aniž by zde bylo příliš rušivých elementů, v porovnání s ostatními typy.

Sloupcové grafy
Graf je tvořen sérií vertikálních linií, které znamenají cenový rozptyl za určitou periodu s horizontální čarou na každé straně, která zastupuje cenu při otevření a uzavření obchodu. Cena při otevření obchodu se nachází na levé straně, zatímco cena při uzavření na právě straně linie. Pokud je cena při otevření nižší, než při uzavření, je linie většinou označena černě jako stoupající perioda. V opačném případě se jedná o klesající periodu a je zaznamenána červeně.

Svíčkové grafy
Svíčkové grafy se poprvé objevily v Japonsku před 300 lety a od té doby si našly nespočet příznivců mezi obchodníky a investory. Stejně jako sloupcové grafy, svíčkové mají tenkou vertikální linii, která označuje rozmezí ceny za danou periodu a je zaznamenána mnoha barvami, jejichž výběr se zakládá na tom, zda cena akcie skončila výš či níž. Hlavním rozdílem je širší horizontální čára či obdélník, který zobrazuje vzdálenost mezi počáteční a konečnou cenou.
Klesající periody mívají obvykle červené či černé „tělo“, zatímco stoupající nevybarvené.
oranžové prasátko
Point and Figure
Jedná se o méně známý a užívaný druh grafu mezi investory, ale i tento má dlouhou historii sahající až k prvním technickým obchodům. Graf zobrazuje pohyby cen bez časové jednotky či volume, což pomáhá odstranit přebytečný počet informací či drobné změny, které mohou ovlivnit pohled obchodníka v rozhodování, o jaký trend se jedná.

Zveřejněno v Nezařazené