Žít se dá i bez nohou


Mezi nejznámější zvířata, která nemají nohy, patří hadi. A nejen to. Nemají ani uši. Orientují se v prostoru v závislosti na vibracích země. Navíc jsou řazeni mezi ektotermní živočichy, což znamená, že nedokážou regulovat svoji tělesnou teplotu. A závislí jsou proto na prostředí, ve kterém se pohybují. Snad proto jsou označováni jako studenokrevní. Přestože je známo, že v minulosti hadi nohy měli, ale během evoluce o ně přišli, velkou pomocí v orientaci a pohybu jim jsou šupiny na povrchu jejich těl. Na které vyvíjejí tlak svaly a přitlačují je k zemi. Čímž se tito beznozí živočichové bez problémů pohybují v terénu, do kterého by zvíře s nohama nedostalo.

Domov hadů

Stejně jako hadi, bez končetin jsou i ještěrky, které si s nimi lidé často pletou. V současnosti je známo devět druhů beznohých ještěrů. Z nichž mezi nejznámější patří ještěrky pomalé. Které jsou navíc, vzhledem k velikosti očí, označovány slepé. A ještěrky červivé, přičemž v evropském regionu to jsou ještěrky iberské. Existuje několik dobrých rad, jak hada od ještěrek rozeznat na první pohled. Čímž se návštěvníci přírody zbaví i strachu, že je zahlédnutý tvor jedovatý. Beznozí ještěři oproti hadům mají oční víčka. Takže jimi i dokážou mrkat. Vzhledem k tomu, že hadi nemají uši, ještěrka na jakýkoliv zvuk reaguje otvorem na hlavě. A dotřetice je to velikost čelisti. Kterou ještěrka nikdy neotevře tak široce jako had.

Ráj měkkýšů

Žížaly jsou dalším beznohým tvorem, se kterým se můžeme setkat jak v zahradě, tak na louce či lese. Těmto živočichům chybí kromě nohou rovněž oči, ale zároveň v jejich těle nenajdeme kosti. I žížalám v pohybu pomáhají štětinky, které jim zabraňují v uklouznutí při pohybu na zemi. Nejčastěji ale žijí pod zemí. Kde jim zase pomáhají uchopit zeminu při přemísťování. Rychlost je odvislá od jejich velikosti. Větší žížaly bývají zároveň i rychlejší. Do stejné kategorie zvířat se řadí i měkkýši. Kteří se vyskytují po celém světě a žijí převážně na vlhkých a vodních plochách. Mezi nejznámější patří šneci, mlži, ústřice či chobotnice a sépie.