S elektřinou nejsou žerty

Elektřina, to není jenom užitečný pomocník, energie, která pohání nejeden nám prospěšný stroj či přístroj. Tato může být i problémem, který může kdykoliv hrozit každému z nás bez výjimky. A na to nelze nikdy zapomínat.

Co že je na elektřině nedokonalé nebo dokonce špatné? Určitě to víte už dávno i vy. Není na tom nic tajného, naopak jsme o tom do jisté míry poučováni už odmalička. Už odmala je nám vštěpováno, že musíme zacházet s elektrickými spotřebiči náležitě a opatrně a že dejme tomu nesmíme strkat hřebíky do zásuvky nebo se dotýkat drátů elektrického vedení, a to ani těch na zem spadlých. Protože kdyby nás elektrický proud zasáhl, mohlo by to být i hodně zlé, ne-li dokonce fatální.

obrázek lampy

A tak víme o tom, že nám elektřina může škodit na majetku stejně jako na zdraví a životě. A do jisté míry jsme tedy zvyklí chovat se v jejím případě zodpovědně. Jenže nikdo není dokonalý, a tak ani takové naše zodpovědné chování nestačí. A to proto, že nic na světě netrvá věčně a my nebýváme odborníky přes elektřinu.

Zkrátka a dobře se zub času podepisuje i na elektroinstalacích, i na jakýchkoliv elektrických přístrojích a dalších spotřebičích. I když tyto využíváme šetrně, mohou se tu opotřebovat a tu přímo poškodit. A pak se to, co není v pořádku, stává nejednou i vysloveně nebezpečným. Nejen že se nám může kvůli závadám na elektrickém vedení, zásuvkách, vypínačích, jističích, pojistkách a dalších součástech elektrického vedení přerušit přívod této energie, ale tato může začít i škodit. A nechceme-li si tím ohrozit majetek, zdraví nebo dokonce život, musíme si nechat provádět revize toho, co s elektřinou souvisí.

obrázek žárovek

Když se podíváte na ceník revizí elektro, možná některé škudlily napadne, že je zbytečné takové peníze utrácet jenom za to, že se nám někdo podívá na zařízení, která stále ještě plní svou službu, ale není tomu tak. Díky kontrole od elektrikářů se předejde takovým problémům, že se těch pár korun utratit vyplatí.