Inflace ve Venezuele může dosáhnout 1 milion procent

Kdysi bohatá země produkující ropu je ve spárech pětileté krize a zanechává za sebou mnoho lidí, kteří se snažili získat potraviny a léky útěkem do sousední Kolumbie a Brazílie. Nedostatek elektřiny, fungujících domácností a hromadné dopravy má dopad na každodenní fungování tohoto státu. Obyvatelé také čelí vysoké úrovni zločinu. Pokud se potvrdí předpoklad, že ekonomika země za posledních pět let dosáhne jen 50%, bude to jeden z nejhlubších ekonomický pádů za šest desetiletí.
venezuela vlajka.jpg
Proč je Venezuela v krizi:
– Hugo Chávez v roce 1999 zahájil socialistickou revoluci a téměř všechny instituce vešly pod správu státu.
– K této koncentraci moci přispěla opozice, která provedla neúčinné kampaně a bojkoty.
– Po smrti Cháveze v roce 2013 nastoupil politický autoritář Nicolás Maduro a ještě více kontroloval dominanci nad ekonomikou.
– Vyvlastňování, kontrola cen a špatné hospodaření vedly v posledních letech k 40% poklesu ekonomiky.
– Stát je závislý na exportu oleje, který tvoři 96% příjmu, ale mnoho zahraničních společností bylo vyhnáno a výroba klesla na historické minimum.
– Následkem byla fiskální krize, která přiměla vládu, vytisknou více peněz, což vyvolalo hyperinflaci a kolaps měny.
– Vláda tak nemůže importovat dostatek potravin a léků a není schopna uspokojit poptávku.
– Maduro odmítl ekonomické reformy z loajality vůči socialismu a proto, že údajně mnoho vládních úředníků získává prostřednictvím podvodů a směnných kurzů vzácné potraviny na černém trhu.
prodavač zboží.jpg
Mezinárodní měnový fond odhaluje, že ekonomika Venezuely by v tomto roce mohla dosáhnout 18%, oproti poklesu o 15%, který předpovídal v dubnu. Bude to třetí rok v řadě, kdy bude pokles dvojciferný. Prognózy jsou založeny na výpočtech připravených zaměstnanci MMF, ale mají určitý stupeň nejistoty větší než v jiných zemích. Ekonomika s těmito čísly je však těžká předpovídat a do konce roku se může rapidně změnit.

Zveřejněno v Nezařazené