Co pro nás znamená kultura?

Co si člověk představí pod pojmem kultura? Většině z nás se nejspíš vybaví toto:
• sdílené a předávané vzorce chování a myšlení
• národní dědictví a společná historie
• zábavní vyžití
asijská tanečnice
Ano, všechno výše zmíněné lze skutečně považovat za kulturu, ale bylo by bláhové se domnívat, že kultura národa je naprosto neměnná, a že je snad možné si ji udržet v původní podobě. Obzvláště dnes, kdy se hranice mezi státy a kontinenty stírají a lidé cestují, nebo se stěhují do jiných zemí je otázka národní kultury ožehavější, než kdy jindy. Občas může být celkem vtipné pozorovat střet různých kultur, jindy to může vést naopak ke sporům a různým nedopatřením. Lidé žijící ve městě se obecněji lépe vyrovnávají s kulturními odlišnostmi, než lidé žijící třeba na venkově v zaběhlé a neměnné komunitě.

Musíme rozlišovat mezi kulturou evropskou a kulturou národní, které jsou samozřejmě provázány, ale nejsou totožné. Otázkou je, která z nich je náchylnější na cizí vlivy a o kterou bychom se tedy měli více bát, jestli vůbec.
mladá gejša
Je opravdu na místě bát se, že s příchodem jiné kultury se všechny naše přes 2000 let staré zvyky a vzorce chování nadobro změní? Možná ano.

Ale řekněme si upřímně, je naše kultura opravdu tak nedotčená a všichni se držíme jejích principů? Jsme vlastenci, ale kdy jsme naposledy byli v národopisném muzeu? Odvoláváme se na veličiny minulosti, ale jména jako Masaryk, nebo Komenský jsou pro mnoho lidí pouze dávno zapomenuté poznámky ze školy.


Zakládáme si na křesťanské tradici, ale kdo z nás chodí pravidelně do kostela? Samozřejmě že tací jsou, ale jak velká část populace? A proč se právě na tyto zmíněné hodnoty odvolávají tací, kteří je sami nedodržují? Možná by pro naši kulturu bylo mnohem větším přínosem, kdybychom se o ni začali sami aktivně zajímat, než abychom se agresivně bránili jakýmkoliv zásahům zvenčí, které samozřejmě nemohou silnou kulturu nikdy ohrozit, naopak jen posílit.