cz en de

Aktuality:

15
Prosinec
15.12.2016
Naše společnost úspěšně prošla dalším recertifikačním procesem a úspěšně obhájila certifikát systému řízen…
10
Červenec
10.7.2015
Naše společnost přijala dokument CSR (Corporate Social Responsibility)

Slovník pojmů:

Ocelový most:

Most postavený z oceli. Ocelové mosty jsou trámové (plnostěnné, spřažené, komorové, prihradové), obloukové, visuté a zavěšené. Plnostěnné trámové ocelové mosty mají konstrukci složenou z trámů, které vyvozují na podpěry od svislého zatížení jen svislé tlaky. Konstrukce ocelového mostu trámového sestává z mostovky, tvořené podélníky a příčníky, která nese vozovku, dále z hlavních nosníků, na nichž jsou uloženy příčníky, z příčných a větrových ztužidel a ložisek. Jiné druhy trámových mostů jsou ocelové mosty spřažené, které mají ocelové hlavní nosníky, na nichž spočívá betonová mostovka, komorové, které mají hlavní nosníky uzavřeného průřezu, tvořené tenkými plechy, a příhradové, jejichž trám sestává z příhradové konstrukce. Všechny druhy ocelových mostů…

iso9001

    

slv

    

Portály měst - informační portály více než 250 vybraných měst České republiky

    

Plzeňský kraj

    

Výroba přesných svařenců


Specializujeme se na výrobu přesných svařenců. Hlavními odvětvími, v kterých nacházíme pro naše výrobky uplatnění, jsou energetika (trafonádoby, kostry turbogenerátorů), automobilový průmysl (podvalníky pro nadrozměrné náklady), strojírenský průmysl (části obráběcích strojů - lícní desky pro soustruhy, stojany pro horizontky, stoly pod lisy) a další.

Jsme držiteli Velkého svařovacího průkazu dle DIN 18 800: 7 E na výrobu staticky a dynamicky namáhaných konstrukcí a certifikátu systému řízení jakosti ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.

Na základě požadavků zákazníka jsme schopni kompletně zpracovat výkresovou dokumentaci a technologický postup.

Výrobní hala je osazena znivelovanou ocelovou upínací plochou pro montáž svařenců o rozměrech 8 x 15 m.

Jsme vybaveni pro svařování v konstantní teplotě, ohřev materiálu zajišťujeme pomocí indukčního ohřevu.

Pro úplnost dodávek dále zajišťujeme nedestruktivní zkoušky (ultrazvuk, magnet, kapilární zkoušky,...), žíhání svařenců na odstranění vnitřního pnutí, tryskání SA 2,5, povrchovou úpravu (nátěr dle požadavku zákazníka, zinkování, žárové zinkování), kompletní strojní opracování (karusel, horizontka).

2-8.jpg2-19.jpg2-17.jpg
2-14.jpg2-18.jpg2-16.jpg
2-15.jpg2-13.jpg2-12.jpg
2-11.jpg2-10.jpg2-9.jpg
2-20.jpg
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE eu oppi