Ako nabrať svaly bezpečne?Mladí ľudia sa Äasto dostávajú do konfliktu s rodiÄmi, ktorí boli zvyknutí na „prirodzené“ naberanie svalovej hmoty a sily. RodiÄia sú Äasto za slepaÄie vajíÄka, hektolitre mlieka a mäso. Mladí ľudia už objavili gainery, proteíny a iné doplnky, ktoré nám „prácu“ majú uľahÄiÅ¥. Isté je jedno – vyvážená strava je základom pri budovaní postavy. Musí doplniÅ¥ organizmu to, Äo pri zvýšenom výdaji potrebuje.

Iná kapitola sú už anabolické steroidy. Ide o látky toxické pre ľudské telo. Využívajú sa v medicíne i vrcholovom Å¡porte ako nie vždy legálny spôsob dosiahnutia veľkého objemu Äi sily. Nie je to vÅ¡ak niÄ pre Å¡portovca, ktorý chce dlhodobé výsledky bez poÅ¡kodenia zdravia.

Zveřejněno v Nezařazené