cz en de

Aktuality:

15
Prosinec
15.12.2016
Naše společnost úspěšně prošla dalším recertifikačním procesem a úspěšně obhájila certifikát systému řízen…
10
Červenec
10.7.2015
Naše společnost přijala dokument CSR (Corporate Social Responsibility)

Slovník pojmů:

Ocelový most:

Most postavený z oceli. Ocelové mosty jsou trámové (plnostěnné, spřažené, komorové, prihradové), obloukové, visuté a zavěšené. Plnostěnné trámové ocelové mosty mají konstrukci složenou z trámů, které vyvozují na podpěry od svislého zatížení jen svislé tlaky. Konstrukce ocelového mostu trámového sestává z mostovky, tvořené podélníky a příčníky, která nese vozovku, dále z hlavních nosníků, na nichž jsou uloženy příčníky, z příčných a větrových ztužidel a ložisek. Jiné druhy trámových mostů jsou ocelové mosty spřažené, které mají ocelové hlavní nosníky, na nichž spočívá betonová mostovka, komorové, které mají hlavní nosníky uzavřeného průřezu, tvořené tenkými plechy, a příhradové, jejichž trám sestává z příhradové konstrukce. Všechny druhy ocelových mostů…

iso9001

    

slv

    

Portály měst - informační portály více než 250 vybraných měst České republiky

    

Plzeňský kraj

    

O společnosti

Již druhé desetiletí společnost M E G A S – P spol. s r. o. nabízí kompletní výrobní servis od zpracování nabídky až po samotnou realizaci projektu pro zákazníky s vlastní technickou dokumentací. Jsme schopni odborně zabezpečit výrobu širokého spektra výrobků dle nejrůznějších požadavků zákazníka pro různé uplatnění výrobku od energetiky, výroby oceli či stavebního průmyslu.


Vedení firmy M E G A S – P spol. s r. o. vnímá a podporuje potřebu neustále se zvyšujících požadavků zákazníků na zajišťování dodávek v kvalitě, množství, konkurenčně schopné ceně a dohodnutém termínu. Neustálým zlepšováním řízení procesů, zvyšováním spolehlivosti a výkonnosti výrobních kapacit i pozitivních motivací všech zaměstnanců jsme schopni aktivně využít rostoucího potenciálu trhu a vytvářet silné, oboustranně výhodné partnerské vztahy se současnými i budoucími zákazníky.
V současné době společnost disponuje výrobními prostory o rozloze 10 500m² a venkovními manipulačními prostory – sklady 5000m². Vlečka ČD.

Výroba přesných svařenců

K výrobě těchto staticky i dynamicky namáhaných konstrukcí firmu opravňuje certifikace dle DIN 18800-7 Klasse E. Jsme rovněž držiteli certifikátu systému řízení jakosti ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 pro následujcí obory/procesy činností: ocelové dynamicky namáhané konstrukce - přesné svařence, potrubí a tlakové nádoby. K možnostem společnosti rovněž patří velké svařované ocelové konstrukce od výroby mostů, přístavních a portálových jeřábů, výrobních a sportovních hal, až po svařence jako jsou rámy turbín nebo klíčové díly stavebních či tvářecích strojů. Výrobu realizujeme pro malé firmy tuzemska i pro velké firmy z celého světa.

Inovace

Dalším logickým krokem v dlouhodobé spolupráci s obchodními partnery je přechod k předmontáži podskupin a částečné montáži celků pro finalizujícího partnera. Společnost disponuje moderním výrobně technologickým zařízením, které zaručuje mimořádnou kvalitu výroby. Výrobky jsou dodávány dle požadavků zákazníků v kvalitní povrchové úpravě. Veškeré procesy jsou řízeny a kontrolovány dle EN ISO 9001-2000.

Kvalita

Jakosti materiálu jsou zcela podle požadavků zákazníka od běžných konstrukčních ocelí S275 a S355 až po oceli se zvýšenou mezí kluzu S690.
Přesné výpalky z plechu tl. 6mm až 450mm
Hlavní náplní skupiny Výpalky je, vedle zajištění vnitřních potřeb společnosti, nabízet tvarové výpalky ze standardních konstrukčních ocelí. Také nabízíme výpalky ze speciálních materiálů, jako jsou vysokopevnostní kalené oceli, otěruvzdorné materiály, jemnozrnné oceli, QstE a další. Díky objemu výroby dosahujícím někde kolem tisíce tun měsíčně jsme schopni zajistit maximální využití materiálu v celém sortimentu.

Přesné výpalky z plechu

Přesné výpalky z plechu tvoří nedílnou součást požadované jakosti svarových spojů a ovlivňují celkové náklady výroby svařenců. Naše výpalky jsou zhotovovány na špičkových CNC řízených pálicích strojích. Vstupním materiálem pro výrobu tvarových výpalků jsou především plechy, které jsou známy na tuzemském i zahraničním trhu svou vysokou kvalitou. Využitím našich tvarových výpalků z plechů se rozšíří Vaše výrobní a odbytové možnosti. Zbavíme Vás ekologických problémů a problémů s kovovým odpadem. V celkovém důsledku Vám tímto můžeme být nápomocni při realizaci logistiky a výroby. Pálení jednotlivých tvarů je operací bezprostředně předcházející svařování.

 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE eu oppi